poniedziałek, 10 grudzień 2012 00:00

Demilec USA na Prestiżowych Inwestycjach

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Budowa One World Trade Center rozpoczęła się w 2006 roku. Kiedy kompleks ten zostanie ukończony, będzie on centralnym elementem panoramy Nowego Jorku w miejscu, w którym stały wieże World Trade Center. Jego ostateczna planowana wysokość 1776 stóp (541 metrów) – nawiązująca do roku, w którym podpisana została Deklaracja Niepodległości – uwzględnia mierzący w przybliżeniu 396- metrowy betonowy rdzeń. Kontrakt na wykonanie budynku został zawarty z firmą Collavino Construction i zgodnie z Port Authority of New York and New Jersey, będzie on jednym z najsolidniejszych i najbezpieczniejszych spośród wszystkich nowojorskich obiektów.

One World Trade Center jak najszybciej ma się stać ważnym centrum biznesowym, turystycznym i rządowym więc jego budowa nie mogła ulec opóźnieniu. Collavino Construction była zmuszona wykonać prace izolacyjne SPF (Spray Polyurethane Foam) w bardzo wąskim przedziale czasu i przy minusowych temperaturach. Firma musiała powierzyć sukces projektu w ręce potencjalnego podwykonawcy: jeżeli izolacja by zawiodła, beton nie wysechłby jak należy a praca wykonana na przestrzeni tygodni oraz miliony dolarów zostały by stracone. Wygranie przetargu to był początek długiego procesu planowania, po którym dopiero mogła nastąpić jakakolwiek praca. Budowa One World Trade Center Tower to ogromne przedsięwzięcie z udziałem wielu wykonawców o różnych specjalnościach pracy a wszystko jest koordynowane przez Port Authority of N.Y. and N.J. oraz Tishman Construction Corporation. Każdy podwykonawca posiadający swój wkład w budowę musi przejść przez długi proces akceptacji i zatwierdzania, prowadzony przez Port Authority i Tishman. Wybrano produkt Demilec (USA) o nazwie Heatlok Soy – dwuskładnikową, zamknięto-komórkową pianę natryskową, która wytrzymuje ekstremalne temperatury i wahania wilgotności, jakie towarzyszą pracy wykonywanej na zewnątrz. Temperatury spadały poniżej -7°C, lecz Heatlok Soy spełnia wymogi instalacyjne nawet przy temperaturze -10°C. Pogoda nie stanowiła więc żadnego problemu (…). Produkt musiał wytrzymać wielokrotne ogrzewanie i chłodzenie podczas jego użytkowania. Na szczęście, ta sztywna pianka pozwala na kurczenie i poszerzanie się stalowych powierzchni i elementów. Heatlok Soy odznacza się nie tylko trwałością, ale również zawartością ekologicznych składników. Zgodnie z informacjami Demilec (USA), główny komponent jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu a czynnik pieniący składa się z olejów sojowych. Ponadto produkt ten nie emituje lotnych związków organicznych i nie niszczy warstwy ozonowej. Dzięki temu izolacja ta została wybrana do kilku budynków z certyfikatem LEED, typu One World Trade Center. W sumie załoga pokryła 3,700 m² podłoża w ciągu około 60 godzin. Collavino Construction kontynuuje budowę konstrukcji betonowej, jeden poziom po drugim, stosując elementy pokryte Heatlok Soy. Port Authority ogłosiła w lutym, że zakończono tworzenie fundamentów i 10 metrowej warstwy betonowej powyżej poziomu ulicy (…).

 

(WERSJA ANGIELSKOJĘZYCZNA)

Construction of One World Trade Center began in 2006. When completed, it will be the centerpiece of the rebuilt World Trade Center site and the New York City skyline. Its final planned height of 1,776 feet — chosen for the year of the signing of the Declaration of Independence — will include approximately 1,300 feet of concrete core. This core was contracted to Collavino Construction, and according to the Port Authority of New York and New Jersey, it will be one of the strongest and safest in any building in New York. One World Trade Center will be an important center for business, tourism, and government, so its construction couldn’t be delayed. Collavino needed the SPF installed in a tight time frame in sub-freezing weather. They were entrusting a potential subcontractor with the success of their concrete; if the insulation failed, the concrete wouldn’t cure properly, and weeks of construction time and millions of dollars would be lost. Winning the bid for the job was just the beginning of a long planning process before any work could begin. The construction of the One World Trade Center tower is a massive undertaking involving multiple contractors for different types of work, all being coordinated by the Port Authority of N.Y. and N.J. and Tishman Construction Corporation. Every subcontractor contributing to the construction has to go through a lengthy process of approval with the Port Authority and Tishman.They selected Demilec’s HeatLok Soy — a two-component, closed-cell SPF that could withstand the extreme temperature and humidity fluctuations of an outdoor job. Temperatures were in the low 20s, but Heatlok Soy cures down to 14 degrees Fahrenheit, so weather posed no problems (…). The product would have to withstand repeated heating and cooling during its use. Fortunately, this rigid foam will allow contraction and expansion of the steel substrate. In addition to its durability, Heatlok Soy also boasts green credentials. According to Demilec, the plastic component is made with recycled polyurethane, and the blowing agent is composed of soy oils. It also emits no volatile organic compounds and does not deplete the ozone layer, making it the insulation of choice for several LEED-certified buildings like One World Trade Center. In all, the crew covered 40,000 square feet of substrate in about 60 hours. Collavino Construction continues to build up the concrete, level by level, using the (Heatlok) insulated form. The Port Authority announced in February that the foundation and 35 feet of concrete above street level have been completed. (…)

Czytany 838 razy